Barcelona i les seves universitats afronten junts els desafiaments de l’educació superior

L’Ajuntament de Barcelona engega plans de treball amb les quatre universitats públiques presents a la ciutat i la UOC

Redacció - educa.Barcelona
11/2/2019
Enlarge
Pati del Campus Ciutadella de la UPF | Foto: Teresa Grau Ros (Creative Commons)

L’Ajuntament de Barcelona i les universitats de la ciutat han signat per primera vegada plans de treball conjunt anuals per fer front als desafiaments de l’educació universitària. Es tracta de convenis concrets amb cada una de les cinc universitats, on es defineixen els projectes i iniciatives específiques i diverses.

Amb la Universitat de Barcelona es crearà un hub o punt de trobada de tots els ensenyaments artístics que s’imparteixen a Barcelona, anomenat projecte “Can Ricart”, seguint el model de la Universitat de les Arts de Berlín.

Amb la Universitat Autònoma de Barcelona i vàries institucions sanitàries, centres i institucions de recerca situades a la ciutat es generarà un espai d’atracció en docència i recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut, de manera que Barcelona n’esdevingui un referent.

Amb la Universitat Politècnica de Catalunya s’inicia una col·laboració en transparència digital, open data i anàlisi de dades, amb la participació d’estudiants de grau, màster i doctorat, tot aprofitant el servei municipal de dades obertes, disponible a la ciutadania i vinculat al Portal de Transparència, Govern Obert i Participació. S’inclourà també la col·laboració amb tecnologies aplicades a la gestió, anàlisi i explotació de grans volums de dades o big data, incorporant les que es recullen amb sensòrica de l’Ajuntament.

Amb la Universitat Pompeu Fabra es crearà el projecte acadèmic i científic “Mercat del Peix”, en referència a la seva ubicació a l’antic mercat. Amb aquest es vol aconseguir que el Parc de la Ciutadella i el seu entorn esdevinguin un nou hub de coneixement, articulat al voltant dels conceptes de recerca, docència i cultura, i un punt vital de l’articulació urbana de la ciutat que connecti el districte de Sant Martí amb el de la Ribera.

Finalment, es construirà un campus de la Universitat Oberta de Catalunya al 22@, des d’on se centralitzaran les activitats de la universitat, incloent-hi els nous equipaments.

“Barcelona i universitat: un objectiu comú”

Aquest acord dóna continuïtat a la política universitària integral, articulada en la mesura de govern “Barcelona i universitat: un objectiu comú”, que el consistori va emprendre el 2016. Com a resultat d’aquesta nova etapa, el passat maig es van signar cinc convenis marc bilaterals entre l’Ajuntament i les universitats amb l’objectiu de donar caràcter estructural a les relacions entre el consistori i les universitats i visibilitzar la col·laboració entre ambdues parts, passant d’un model de relació reactiu a un model proactiu basat en una gestió integral, àgil i ben coordinada de tots els projectes o iniciatives d’interès mutu.

Entre els objectius que pretenen assolir destaquen:

  • Posar en marxa conjuntament polítiques d’equitat i de retorn social de l’activitat universitària a la ciutat
  • Desenvolupar una actuació proactiva en recerca amb la col·laboració de totes les parts
  • Desenvolupar conjuntament una xarxa d’infraestructures ciutadanes i universitàries
  • Incentivar la mobilitat d’estudiants, personal investigador i professorat
  • Facilitar la contribució de la universitat en l’educació al llarg de tota la vida

D’ara endavant, es farà el corresponent seguiment i avaluació dels plans, vetllant per l’acompliment dels projectes i iniciatives escollits.

Escriu la teva opinió

Escribe tu opinión