Nou Barris Conviu: una pràctica comunitària per millorar la convivència

Aquest projecte que es desenvolupa al districte barceloní de Nou Barris també vol inserir laboralment a la població gitana, implicant-los en el foment del civisme i la promoció sociocultural

Daniel Jover
7/10/2019
Enlarge
Una reunió del projecte Nou Barris Conviu

Frenar la deterioració de la convivència i la guetització de la comunitat gitana a Nou Barris és possible. Ho està aconseguint Nou Barris Conviu, un projecte d’acció comunitària i d’inserció sociolaboral que es desenvolupa en diferents barris d’aquest districte barceloní. Amb perspectiva educativa transversal i voluntat d’innovació social, combina la formació i la contractació laboral de persones aturades de l’entorn amb l’acció sociocomunitària i la participació activa de la població gitana, que s’implica i coprodueix.

El projecte organitza activitats de foment del civisme i promoció sociocultural potenciant noves iniciatives orientades a millorar la convivència, el bon veïnatge i la innovació social, i posa èmfasis en la dimensió cooperativa i comunitària. Ho fa a través de diversos tallers i activitats, de base cooperativa, arrelats a les entitats mentores i adreçades a les persones que no tenen accés als recursos convencionals, com per exemple d’iniciació musical, de salut, alimentació i hàbits saludables, de dansa i zumba, un espai de dones, a part de la pràctica de diferents esports, excursions i un concurs de talents.

Aquestes microiniciatives són instruments útils per a socialitzar, motivar i relacionar-se al voltant de centres d’interès compartits que afavoreixen el bon veïnatge. A més, ajuden a impulsar el desenvolupament local per generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada als territoris, que contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes a partir de la concertació d’una estratègia de responsabilitat compartida amb els actors locals. I és que la prioritat del projecte sempre ha estat l’apoderament de la comunitat amb la seva participació i implicació en el disseny i la implementació de les estratègies.

És un projecte promogut per l’Associació Civic Iniciatives Socials i Ocupació, que forma part de Promocions – Xarxa de coneixements i serveis avançats per a l’ocupació i el desenvolupament sostenible en conveni amb el Districte Municipal de Nou Barris. A més, articula la xarxa d’entitats que actuen a la vida quotidiana dels territoris, com ara l’associació de veïns i veïnes, el Pla Comunitari de Roquetes, el casal de barri i associacions educatives o d’altres àmbits, amb qui comparteixen l’estratègia de convivència i inclusió social.

El projecte Nou Barris Conviu – realitzat a Roquetes, Trinitat Nova, Verdun i Canyelles – és una proposta que surt del recorregut que ha realitzat el projecte Roquetes Conviu des del juliol del 2016 a propòsit del Pla d’Impuls i Promoció de la Convivència de Nou Barris, des d’on s’oferien jocs, esports i altres activitats, sempre des d’una perspectiva educativa i comunitària.

El projecte de Roquetes, en la mateixa línia que el nou projecte, estava enfocat a generar espais de relació en positiu per a tota la família a través del reconeixement del talent i les capacitats de la gent del barri, a part de potenciar un espai d’interrelació i convivència familiar intercultural per al veïnat superant els prejudicis. Després de tres anys de feina, els promotors han constatat el protagonisme i la capacitat d’iniciativa, cooperació i corresponsabilitat dels participants.

Inserció laboral de persones gitanes del barri

L’equip de dinamitzadores, formades professionalment, està format per persones gitanes, ja que pel projecte era imprescindible incentivar la seva formació i qualificació professional i fer-les partícips del disseny de les activitats.

Per contractar-les com a dinamitzadores cíviques i comunitàries s’ha utilitzat una empresa pròpia d’inserció laboral, des d’on se’ls fa una atenció personalitzada i es desenvolupa un currículum formatiu i certificador de la professionalitat. Des del projecte, es recalca que aquest últim aspecte és clau, ja que moltes de les persones contractades no tenien cap titulació oficial malgrat l’ample currículum laboral i vital.

Una activitat del projecte Nou Barris Conviu

Des de l’any 2016, l’equip promotor fa un abordatge holístic, d’innovació i creativitat social incorporant la perspectiva comunitària, d’inserció sociolaboral i d’empoderament de la població gitana amb qui es treballa. Una de les idees força és la millora de la convivència i la cohesió social de la gent del barri, mitjançant una feina de vinculació, relació i promoció de la comunitat gitana que hi resideix.

S’aposta per l’establiment de vincles i espais de relació com a element principal a partir del qual abordar les necessitats detectades i treballar per l’empoderament, tant dels veïns i veïnes de la comunitat gitana, com de la resta del veïnatge que en formen part. S’entén que aquesta intervenció ha de formar part de l’organització comunitària del barri, essent un recurs més que treballa per a la millora de les condicions de vida de la població en el seu conjunt i que es reflecteix en la coordinació i participació activa a totes les taules sectorials de les xarxes comunitàries i plans comunitaris dels barris corresponents.

Cooperació amb els centres educatius

Un altre aspecte important del projecte és la cooperació i el suport a les escoles de Nou Barris, com per exemple Antaviana, Turó i Trinitat Nova. L’objectiu és prevenir l’abandonament i el fracàs escolar dels infants gitanos, treballant braç a braç amb els promotors i els mestres i amb l’acord del Consorci d’Educació de Barcelona.

El projecte també treballa amb l’escola d’adults de Canyelles per afavorir l’alfabetització i la formació permanent de les persones adultes. A part, també es motiva la preparació per obtenir el carnet de conduir i s’organitza un espai infantil per tal que els fills de les famílies que assisteixen al culte estiguin acollits en un espai segur i s’eviti la seva permanència al carrer.

Els resultats obtinguts

A més de frenar la deterioració de la convivència i la guetització de la comunitat gitana a Nou Barris, el projecte s’ha adequat al territori, no només per atendre necessitats sinó, especialment, enfortint i desenvolupant capacitats en les persones implicades. S’han promogut activitats d’enriquiment cultural, arts, música i convivencial als espais públics del barri perquè es coincideixi en ells per imperatiu quotidià. Aquestes activitats han fomentat la coneixença mútua, interrelació i intercooperació amb altres entitats socials amb objectius complementaris.

La conseqüència més evident, segons l’equip de Nou Barris Conviu, és la millora i consolidació dels vincles amb altres entitats, iniciatives i col·lectius. Pel que fa a la millora de la convivència, hi ha impactes positius en la xarxa d’establiments comercials gestionats per veïns d’origen estranger, especialment els pakistanesos, que han participat en les accions de dinamització comercial i lleure. També es comparteixen els espais públics de forma normalitzada i pacífica, sense competència, tensions, agressions o segregació de grups etnoculturals gràcies a una bona programació i la seguretat proporcionada pels informadors cívics i comunitaris del projecte.

A part, s’ha establert un acord amb la taula de prevenció, com a mesura específica per prevenir i evitar els conflictes en comú. De la mateixa manera, quan succeeixen tensions i enfrontaments, s’afronten mitjançant procediments pacífics, com la negociació o la mediació. Això, juntament amb una tasca de construcció de discursos alternatius de convivència pacífica, ha contribuït a projectar imatge externa dels barris com a espais de convivència intercultural.

Finalment, s’ha fet èmfasi en l’economia de les cures i proximitat amb perspectiva de gènere, per exemple, a partir de projectes que fomenten la igualtat d’oportunitats i les bases culturals per millorar la consciència i autonomia de les mateixes dones, a qui s’ha fet protagonistes per construir solucions comunitàries i sostenibles.

Escriu la teva opinió

Escribe tu opinión