Articles

Notícia

250 nens i nenes decideixen quin és el Zoo que volen per a Barcelona

L’Audiència Pública de nois i noies de Barcelona ha acollit propostes per a remodelar el Zoo de la ciutat que, segons els joves hauria de tenir menys espècies, prioritzant les autòctones, i fer un millor ús de les noves tecnologies per a poder donar més informació als visitants

Notícia

"Tota aquesta contaminació s'enganxa als nostres pulmons?": 300 joves es consciencien sobre la contaminació a Barcelona

El programa Enlaira't, organitzat per Eduxarxa i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, ha involucrat 10 centres educatius de la ciutat en els que s'han elaborat experiments i sessions formatives sobre la pol·lució de l'aire

Notícia

Els joves desmunten rumors i criden a la igualtat: 31 vídeos contra la islamofòbia

Aula Mòbil és un projecte que busca potenciar l'educació per la pau i la igualtat a través del potencial educatiu de les noves tecnologies

Notícia

L’alfabetització de les mares migrades: una eina per a l’apoderament

Mamás que Leen és un grup d'alfabetització i aprenentatge de la llengua castellana per a dones nouvingudes . Moltes no parlen cap llengua que no sigui la materna, per això l’aprenentatge, compartit amb dones de diverses cultures, és un repte i alhora una eina que les ajuda a socialitzar i a participar de l’escolarització dels seus fills

Notícia

La matrícula a l’educació postobligatòria a la pública es duplica en els darrers 10 anys

L’informe d’Educació Postobligatòria i Pràctiques Educatives que s’ha presentat a l’Ajuntament és el primer text que elabora una investigació sobre l’estat de l’oferta educativa passada la secundària i que, a partir d’ara, es publicarà de forma bianual