Escoles d’estiu: punt de trobada i intercanvi

Victòria Oliveres
11/7/2017

Un cop acabades les classes, molts mestres encara no marxen de vacances. El juliol és un mes tradicionalment per formar-se, reciclar-se i intercanviar estratègies amb altres professionals. L’oferta d’escoles d’estiu i cursos específics és diversa i enguany, en plena recerca per actualitzar la manera d’ensenyar a les aules, ha augmentat la demanda respecte als cursos anteriors.

Hi ha qui aposta per organitzar la seva pròpia formació. És el cas de la coordinadora 033 Educa, que ha autogestionat la seva 11a escola d’estiu a la biblioteca de la Zona Nord (Nou Barris), on s’han reunit vora una setantena de professionals. 033 Educa és un espai de treball en xarxa de mestres, educadors i altres agents educatius del barri. Aquest any han volgut centrar la seva formació i debat en la diversitat. Tallers, xerrades i taules d’experiències han girat al voltant de saber apreciar i aprofitar una temàtica que creuen molt important especialment als barris de la Zona Nord.

L’escola d’estiu amb més trajectòria a la ciutat és la que organitza l’associació de mestres Rosa Sensat. La seva 52a edició, a part de comptar amb diferents itineraris de cursos pensats per als mestres de les diferents etapes educatives i conferències de caràcter més transversal, ha acollit també la formació de les Xarxes per al canvi. Aquest projecte, impulsat pel Consorci d’Educació, Escola Nova 21, I’ICE de la UAB i Rosa Sensat, busca treballar a través de 19 xarxes territorials per impulsar els processos d’innovació en tots els centres. Han aprofitat el marc d’aquesta escola d’estiu per realitzar els seus cursos de formació, on els mateixos mestres de les primeres escoles i instituts que hi han participat s’han preparat per ser formadors.

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB), per la seva banda, ofereix tot l’any cursos i jornades de formació permanent. Per ells, les propostes de l’estiu són un paquet més de la seva oferta formativa, segurament més afavoridora pel fet de disposar de més temps i atenció per part dels participants. El seu plantejament és de cursos específics centrats en temàtiques innovadores i els poden dirigir tant experts com professors d’aula.

Escriu la teva opinió

Escribe tu opinión